Skip to main content
/ MSD

Merck Sharp & Dohme

Jaarlijks krijgen ruim 13.000 mensen in Nederland de diagnose longkanker. Longkanker is een van de meest dodelijke vormen van kanker. De overlevingscijfers laten de afgelopen jaren wel een positiever beeld zien. De ziekte begint vaak met algemene klachten zoals hoesten of vermoeidheid. In ongeveer 80% van de gevallen gaat het om niet-kleincellige longkanker, in overige gevallen om kleincellige longkanker en uitzonderlijke andere soorten van longkanker. De behandeling bestaat meestal uit chemotherapie, bestraling, een operatie en/of immuuntherapie. Mede door de ontwikkelingen binnen de immuuntherapie is de verwachting dat er de komende jaren grote stappen gemaakt kunnen gaan worden in de behandeling van deze vorm van kanker.

Filter

Nieuws

Filter

Nieuws

Positief CHMP-advies voor perioperatief pembrolizumab bij reseceerbaar NSCLC

De resultaten van de KEYNOTE-671 fase 3-studie vormen de basis voor het positieve advies dat…

Nascholing

Filter

Webinar

Relevante eindpunten in klinische studies naar vroegstadiumkanker

April 2024 De nascholing is nog niet beschikbaar. U kunt zich wel alvast inschrijven en…