Skip to main content
/ Congresnieuws

Congresnieuws

Toegang tot het hele platform? Registreer je vrijblijvend.

Filter

AACR 2024

Aanwijzingen voor klinische activiteit van amivantamab bij gevorderd wildtype NSCLC

Amivantamab (ami) heeft in de CHRYSALIS fase 1b-studie antitumor activiteit getoond bij NSLC-patiënten met wildtype…
AACR 2024

Savolitinib met en zonder osimertinib bij mEGFR NSCLC met MET-amplificatie

MET-amplificatie is een resistentiemechanisme voor osimertinib (osi) bij NSCLC met gemuteerd EGFR (mEGFR). Savolitinib (savo)…
ELCC 2024

Veelbelovende finale uitkomsten fase 1/2-studie met selpercatinib bij RET-positief NSCLC

De finale uitkomsten van de LIBRETTO-001 studie bevestigen de eerder gerapporteerde veelbelovende klinische activiteit van…
ELCC 2024

Kwaliteit van leven met eerstelijns osimertinib-chemotherapie in FLAURA2-studie geëvalueerd

Eerstelijnsbehandeling met osimertinib (osi) plus chemotherapie (4 kuren Pt + pemetrexed) van gevorderd mEGFR-NSCLC in…
ELCC 2024

90-dagen mortaliteit is discutabele kwaliteitsindicator radiotherapie

 De 90-dagen mortaliteit is een veel gebruikte maat om de kwaliteit van radiotherapie (met curatieve…
ELCC 2024

Subcutaan amivantamab: sneller en minder bijwerkingen

 Amivantamab is een bispecifiek antilichaam, gericht tegen EGFR en MET, dat onder andere wordt ingezet…
ELCC 2024

Elektronische neus detecteert interstitiële longziekte veroorzaakt door kankerbehandeling

Een elektronische neus kan door analyse van de adem onderscheid maken tussen mensen met en…
ELCC 2024

PFS-voordeel anlotinib plus chemo vertaalt zich niet in OS-voordeel bij ES-SCLC

Eerstelijnsbehandeling van patiënten met ES-SCLC met de angiogeneseremmer anlotinib plus chemotherapie zorgde voor een significant…
ELCC 2024

Online tool voor mogelijke interacties tussen antitrombotica en repotrectinib

Repotrectinib is mogelijk betrokken bij meerdere drug-drug interacties met antitrombotica, waaronder veel gebruikte middelen als…
ELCC 2024

Alternatief doseringsschema voor pembrolizumab presteert niet minder goed

Nederlands onderzoek laat zien dat doseren van pembrolizumab op basis van lichaamsgewicht qua overleving niet…
ELCC 2024

Tarlatamab aanhoudend klinisch actief bij SCLC in DeLLphi-300 studie

Tarlatamab is een bispecifieke T cell engager (BiTE) met delta-like ligand 3 (DLL3) als immunotherapeutisch…
ELCC 2024

Gunstig veiligheidsprofiel osimertinib + chemotherapie bij mEGFR-NSCLC

Recent toonde de FLAURA-2-studie dat toevoegen van chemotherapie (platina + pemetrexed) aan de eerstelijnsbehandeling met…
ELCC 2024

Amivantamab + chemo verlengt ook PFS van hierop volgende behandeling

Recent toonde de MARIPOSA-2 studie aan dat bij patiënten met gevorderd/gemetastaseerd EGFR-gemuteerd NSCLC die progressie…
ELCC 2024

Update FLAURA-2: post-progressie uitkomsten en algehele overleving bij mEGFR-NSCLC

In de FLAURA-2 fase 3-studie wordt de combinatie van osimertinib (osi) en chemotherapie (platinum +…
ELCC 2024

Geen nadelig effect van onderbreking amivantamab-toediening in MARIPOSA-studie

In de MARIPOSA-studie bleek amivantamab (ami) plus lazertinib (laz) als eerstelijnsbehandeling van gevorderd NSCLC met…
ELCC 2024

Osimertinib in real world even effectief als in FLAURA-studie

Eerstelijnsbehandeling met osimertinib van patiënten met gevorderd of gemetastaseerd EGFR-gemuteerd NSCLC leidt tot een langere…
ELCC 2024

Toevoeging lage dosis radiotherapie geeft bemoedigende uitkomsten bij ES-SCLC

In de Chinese fase 2-LEAD-studie kregen 30 patiënten met ES-SCLC in de eerste lijn lage…
ELCC 2024

Ook minder dan 4 neoadjuvante cycli nivolumab biedt voordeel bij resectabel NSCLC

De CheckMate 77T-studie toont verbeterde uitkomsten met perioperatief nivolumab (nivo) plus chemotherapie (chemo) versus alleen…
ELCC 2024

Bevestiging effectiviteit amivantamab bij NSCLC met EGFR exon 20 inserties

Aanvullende analyses van de PAPILLON-studie bevestigen het voordeel van de toevoeging van amivantamab aan platina…
ELCC 2024

Gelijktijdig durvalumab en chemoradiatie niet effectief

De PACIFIC studie toonde enkele jaren geleden aan dat onderhoudstherapie met durvalumab de mediane overleving…
ELCC 2024

ELCC 2024 Annual Meeting Congres Updates

Tijdens het jaarlijkse European Lung Cancer Conference van 20-23 maart 2024 worden de laatste ontwikkelingen…
ESMO 2023

ESMO 2023 Congres Update in 1 document

Tijdens ESMO 2023 heeft de redactie van longoncologie.nl zorgvuldig voor u de meest relevante ontwikkelingen…
ESMO 2023

Eerstelijns selpercatinib effectiever dan pembrolizumab-chemotherapie bij RET-positief NSCLC

Selpercatinib (SEL) is een potente en selectieve RET-remmer met een hoge mate van hersenpenetratie die…
ESMO 2023

Geen voordeel van toevoegen ramucirumab aan osimertinib

Het combineren van osimertinib met ramucirumab als eerstelijnsbehandeling voor gevorderd EGFR+ NSCLC leidt niet tot…
ESMO 2023

Bescheiden PFS-voordeel voor datopotamab deruxtecan in TROPION-Lung01 studie

De TROPION-Lung01 studie is een fase 3-studie van datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) vs. docetaxel bij patiënten…
ESMO 2023

Toevoegen VEGF-inhibitor aan osimertinib verlengt PFS

Het toevoegen van ramucirumab aan eerstelijns osimertinib leidde in de Amerikaanse RAMOSE studie tot een…
ESMO 2023

Combinaties met amivantamab effectiever dan chemotherapie bij NSCLC met gemuteerd EGFR

In de MARIPOSA-2 studie zijn combinaties van het bispecifieke EGFR- en MET-gerichte antilichaam amivantamab (ami)…
ESMO 2023

ctDNA voorspelt effect neoadjuvant durvalumab plus chemotherapie

Een nieuwe analyse van de fase 3 AEGAN studie toont dat na neoadjuvant durvalumab plus…
ESMO 2023

Neoadjuvant nivolumab-chemotherapie bij NSCLC: uitkomsten in relatie tot PD-L1 expressie

Uit de CheckMate 816 fase 3-studie kwam een voordeel voor nivolumab (nivo) plus chemotherapie (chemo)…
ESMO 2023

Amivantamab plus lazertinib superieur aan osimertinib bij eerstelijnsbehandeling EGFR+ NSCLC

Als eerstelijnsbehandeling voor EGFR-positief NSCLC vermindert de combinatie van amivantamab met lazertinib het risico op…
ESMO 2023

Duurzaam effect van tarlatamab bij eerder behandelde SCLC

Patiënten met voorbehandelde SCLC die werden behandeld met de nieuwe bispecifieke T-cel engager (BiTE) tarlatamab…
ESMO 2023

Tweedelijnsbehandeling van SCLC met lurbinectidin plus pembrolizumab veelbelovend

Lurbinectidin (LUR)  is een nieuw synthetisch alkaloïd dat transcriptiefactoren remt en RNA-polymerase II afbreekt en…
ESMO 2023

Datopotamab deruxtecan actief bij voorbehandeld NSCLC met  actionable genomic alterations

Datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) is één van de nieuwe antibody-drug conjugates (ADCs) gericht tegen TROP2, een…
ESMO 2023

Eerste klinische resultaten met bispecifiek antilichaam sabestomig bij gevorderd NSCLC

Sabestomig (AZD7789) is een bispecifiek antilichaam gericht tegen PD1 en TIM-3, twee receptoren die de…
ESMO 2023

Bemoedigende uitkomsten eerstelijns eftilagimod alpha plus pembrolizumab bij NSCLC

In één van de cohorten van de TACTI-002 fase 2-studie wordt de combinatie van eftilagimod…
ESMO 2023

Hoog percentage pathologische respons na stereotactische radiotherapie gevolgd door immunochemotherapie

Bij patiënten met resectabel NSCLC leidde preoperatieve stereotactische radiotherapie gevolgd door immunochemotherapie tot een pathologische…
ESMO 2023

Gunstige CNS-uitkomsten met eerstelijns osimertinib plus chemotherapie in FLAURA2-studie

In de FLAURA2-studie bij patiënten met NSCLC met gemuteerd EGFR wordt de combinatie van osimertinib…
ESMO 2023

Adjuvant alectinib leidt tot langere DFS bij ALK+ NSCLC

De fase 3 ALINA studie laat zien dat bij gereseceerd ALK+ NSCLC, adjuvant alectinib gepaard…
ESMO 2023

Atezolizumab plus bevacizumab plus chemotherapie leidt tot PFS-voordeel bij TKI-resistent NSCLC

Bij NSCLC-patienten met EGFR- of ALK-mutaties die progressie vertoonden na een eerdere behandeling met een…
ESMO 2023

Perioperatief nivolumab superieur aan neoadjuvante chemotherapie bij resectabel NSCLC

Bij patiënten met resectabel NSCLC leidt neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie gevolgd door chirurgie en adjuvant…
ESMO 2023

Afatinib effectief bij NSCLC met zeldzame EGFR-mutaties

Bij niet eerder behandelde patiënten met zeldzame EGFR-mutaties leidt afatinib tot een verbeterde PFS ten…
ESMO 2023

Adagrasib plus pembrolizumab beloftevol bij PD-L1 TPS boven de 50%

Het combineren van de KRASG12C-remmer adagrasib met pembrolizumab leidde in de fase 2 KRYSTAL-7 tot…
ESMO 2023

Perioperatief pembrolizumab verbetert overleving bij vroeg stadium NSCLC

Ten opzichte van neoadjuvant placebo plus adjuvante chemotherapie leidt neoadjuvant plus adjuvant pembrolizumab tot een…
ESMO 2023

Tegenvallende uitkomsten met sitravatinib in de SAPPHIRE fase 3-studie

Sitravatinib (sitra) is een TKI met een range van doelwitten waardoor het een immunosuppressieve micro-omgeving…
ESMO 2023

Eerstelijns amivantamab plus chemotherapie bij NSCLC met gemuteerd EGFR

Amivantamab (ami) is een bispecifiek antilichaam gericht tegen EGFR en MET. Het is in de…
ESMO 2023

Uitkomsten neoadjuvante behandeling met nivolumab-ipilimumab in CheckMate 816-studie

CheckMate 816 is vooral bekend als de fase 3-studie waaruit bleek dat nivolumab (nivo) plus…
NieuwsWCLC 2023

WCLC 2023 Congres Update in one hand

Tijdens WCLC 2023 heeft de redactie van longoncologie.nl zorgvuldig voor u de meest relevante ontwikkelingen…
NieuwsWCLC 2023

Consensusdefinitie reseceerbaarheid stadium III-NSCLC gepresenteerd

De EORTC Lung Cancer Group heeft mede namens vertegenwoordigers van diverse internationale wetenschappelijke verenigingen tijdens…
NieuwsWCLC 2023

Is TTF-1 een voorspellende biomarker voor immunotherapie en KRAS-G12C-remming?

Onderzoekers van vier instituten uit Boston analyseerden de gegevens van een groot aantal patiënten met…
NieuwsWCLC 2023

Chirurgische uitkomsten van de EORTC 1205-studie bij reseceerbaar mesothelioom

EORTC 1205 is een gerandomiseerde fase 2-studie bij maligne pleuraal mesothelioom (MPM) in een vroeg…
NieuwsWCLC 2023

Overleving na nivolumab-ipilimumab bij mesothelioom in Australië

De combinatie van nivolumab en ipilimumab (nivo-ipi) is sinds de CheckMate743-studie standaard eerstelijnstherapie bij niet-reseceerbaar…
NieuwsWCLC 2023

Consolidatie met durvalumab of EGFR-TKI bij stadium III NSCLC met gemuteerd EGFR?

De vraag die men in een internationale retrospectieve analyse heeft geprobeerd te beantwoorden is of…
NieuwsWCLC 2023

Real-world overleving met chemoradiotherapie plus durvalumab bij stadium III-NSCLC

In een Canadese real-world studie (RELEVANCE) is de overleving van patiënten met niet-reseceerbaar NSCLC, stadium…
NieuwsWCLC 2023

Veelbelovende primaire analyse van INSIGHT 2-studie met tepotinib en osimertinib

De combinatie van MET-TKI tepotinib (tepo) en EGFR-TKI osimertinib (osi) wordt in de fase 2-studie…
NieuwsWCLC 2023

Update CHRYSALIS-studie met EGFR-MET bispecifiek antilichaam amivantamab

De CHRYSALIS-studie is een nog lopende internationale fase 1-studie van amivantamab (Ami) bij gevorderd NSCLC…
NieuwsWCLC 2023

Trastuzumab deruxtecan klinisch actief bij NSCLC met gemuteerd HER2 in DESTINY-Lung02

Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) is een antibody-drug conjugate (ADC) geregistreerd voor de behandeling van gemetastaseerd HER2-positief…
NieuwsWCLC 2023

Toevoeging chemotherapie aan osimertinib bij mEGFR-NSCLC verbetert PFS

FLAURA2 is een wereldwijde fase 3-studie van osimertinib (osi) plus chemotherapie met platina en pemetrexed…
NieuwsWCLC 2023

ADC patitumumab deruxtecan veelbelovend bij voorbehandeld mEGFR-NSCLC

Patritumab deruxtecan (HER3-DXd) is een antibody-drug conjugate (ADC) van een HER3-gericht antilichaam met een topoisomerase…
NieuwsWCLC 2023

Geen duidelijk voordeel voor perioperatief durvalumab bij mEGFR-NSCLC

Onder de patiënten met reseceerbaar NSCLC, stadium II-IIIB, die deelnamen aan de AEGEAN-studie was een…
NieuwsWCLC 2023

Gunstiger 3-jaars uitkomsten met pembrolizumab bij NSCLC met hoge tumor PD-L1-expressie

Amerikaanse onderzoekers hebben de 3-jaars uitkomsten vergeleken van patiënten met gevorderd NSCLC en verschillen in…
NieuwsWCLC 2023

Aanhoudend klinisch voordeel voor pembrolizumab plus chemo bij lage PD-L1 expressie

In een gepoolde analyse van de KEYNOTE-189, KEYNOTE-407 en enkele Japanse en Chinese extensiestudies zijn…
NieuwsWCLC 2023

Cardiovasculaire gebeurtenissen na behandeling met checkpointremmers in kaart gebracht

Onderzoekers van MD Anderson Cancer Center (Houston) analyseerden de incidentie en timing van immuungerelateerde cardiovasculaire…
NieuwsWCLC 2023

Real-world data over durvalumab-consolidatietherapie voor niet-reseceerbar stadium III- NSCLC

De uitkomsten van de PACIFIC fase 3-studie hebben ertoe geleid dat durvalumab nu de standaard…
NieuwsWCLC 2023

Update CHRYSALIS-2 studie met amivantamab, lazertinib en chemotherapie bij mEGFR-NSCLC

Voor patiënten met gevorderd NSCLC met gemuteerd EGFR (mEGFR) en progressie op osimertinib is de…
NieuwsWCLC 2023

Lazertinib klinisch actief bij NSCLC met ongebruikelijke EGFR-mutaties

Een deel van de NSCLC-patiënten heeft ongebruikelijke EGFR-mutaties zoals G719X, L861Q en exon 18-deleties. Op…
NieuwsWCLC 2023

Combinatie benmelstobart-anlotinib-chemotherapie opmerkelijk actief bij ES-SCLC

Een Chinese fase 3-studie heeft opmerkelijke uitkomsten laten zien voor de combinatie van benmelstobart (Ben;…
NieuwsWCLC 2023

6-jaars update CheckMate227: aanhoudend OS-voordeel voor eerstelijns nivo+ ipi

Na een follow-up van minimaal 73,4 maanden bleef een overlevingsvoordeel voor nivo + ipi versus…
NieuwsWCLC 2023

Eerste- en tweedelijns sotorasib-carboplatin-pemetrexed bij NSCLC met gemuteerd KRAS

De irreversibele KRAS-remmer sotorasib heeft een significante verbetering van de PFS in vergelijking met docetaxel…
NieuwsWCLC 2023

Duurzame activiteit van adagrasib bij G12C-KRAS NSCLC na 2 jaar follow-up

Adagrasib is een selectieve remmer van KRAS met de G12C-mutatie. In aansluiting op het fase…
NieuwsWCLC 2023

Chirurgische uitkomsten van de INCREASE-studie met neoadjuvante immunotherapie

De INCREASE-studie is een fase 2-studie van Amsterdam UMC naar de mogelijke toegevoegde waarde van…
NieuwsWCLC 2023

TROP-2 gerichte ADC’s  voor gemetastaseerd NSCLC in aantocht?

Trop-2 is een antigeen dat sterk tot expressie komt bij veel longtumoren. Tijdens WCLC 2023…
NieuwsWCLC 2023

Aanhoudende effectiviteit van ROS1-TKI repotrectinib in de TRIDENT-1 fase 1/2-studie

Na een follow-up van minimaal 14 maanden en mediaan 24 maanden toont repotrectinib langdurige antitumor…
NieuwsWCLC 2023

5-Jaars overleving met atezolizumab van SCLC-patiënten met uitgebreide ziekte

Een open-label extensiestudie van de IMpower133-studie, onder de naam IMbrella A, heeft SCLC-patiënten met uitgebreide…
NieuwsWCLC 2023

Dagelijks nieuws van het WCLC-congres, 9-12 september 2023

Van 9-12 september vindt in Singapore de jaarlijkse IASLC World Conference on Lung Cancer (WCLC)…
ASCO 2023Nieuws

Nieuwe ADC plus checkpointremmer bij gevorderd NSCLC in TROPION-Lung02 studie

Datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) is een antibody-drug conjugaat (ADC) bestaande uit een gehumaniseerd anti-TROP2 IgG1 monoklonaal…
ASCO 2023Nieuws

Neoadjuvante combi pembrolizumab-ramucirumab haalbaar bij PD-L1-positief NSCLC

In een kleinschalige fase 2-studie in Japanse centra is de combinatie van pembrolizumab (pembro) en…
ASCO 2023Nieuws

BLU-945: nieuwe EGFR-TKI gericht op terugdringen van resistentie

BLU-945 (BLU) is een orale TKI die gericht is op activerende EGFR-mutaties en de T760M-…
ASCO 2023Nieuws

Finale analyse van KEYNOTE-789: chemotherapie met of zonder pembrolizumab bij mEGFR-NSCLC

Bij gemetastaseerd NSCLC met sensitiserende EGFR-mutaties zijn EGFR-TKI’s een effectieve eerstelijns behandeloptie. Maar na verloop…
ASCO 2023Nieuws

Geen verbeterde overleving van oudere NSCLC-patiënten met checkpointremmer plus chemo

Een grootschalige multicenter retrospectieve cohortstudie in Japan heeft onderzocht of patiënten met gevorderd NSCLC van…
ASCO 2023Nieuws

Consistent voordeel van sotorasib versus docetaxel in subgroepen van CodeBreak 200

Een groep internationale onderzoekers met Nederlandse deelname (NKI- AVL) presenteerde een exploratieve op biomarkers gebaseerde…
ASCO 2023Nieuws

Zeer significant DFS- en OS-voordeel voor adjuvant osimertinib bij stadium IB-IIIA NSCLC

Tijdens de Plenary Session presenteerde dr. Roy Herbst (Yale Cancer Center, New Haven, CT) de…
ASCO 2023Nieuws

Intracraniële activiteit sotorasib bij KRAS-G12C NSCLC in CodeBreaK 200-studie (NL-poster)

Een post-hoc analyse van de CodeBreaK 200 fase 3-studie, met dr. Anne-Marie Dingemans (Erasmus MC)…
ASCO 2023Nieuws

Succesvolle biomarker-gestuurde fase 2-studie van onderhoudsbehandeling bij SCLC

De SWOG S1929-studie is een gerandomiseerde fase 2-studie van onderhoudsbehandeling met atezolizumab (A) of atezolizumab…
ASCO 2023Nieuws

Adjuvant pembrolizumab verbetert DFS bij NSCLC ook na adjuvante chemotherapie

In de totale patiëntenpopulatie van de placebogecontroleerde PEARLS/KEYNOTE-091 studie verbeterde pembrolizumab (pembro) als adjuvante behandeling…
ASCO 2023Nieuws

4-jaars update van CheckMate 9LA met uitkomsten per histologisch tumortype

CheckMate 9LA is een fase 3-studie van nivolumab-ipilimumab-chemotherapie versus chemotherapie als eerstelijnsbehandeling van stadium IV…
ASCO 2023Nieuws

Repotrectinib veelbelovend bij ROS1-positief NSCLC met of zonder hersenmetastasen

Repotrectinib (Rep) is een nieuwe TKI met ROS1 en TRK als doelwitten. In de TRIDENT-1…
ASCO 2023Nieuws

Lichamelijke activiteit verbetert overleving en vermindert ernstige bijwerkingen checkpointremming (NL Poster)

Onderzoekers van UMC Utrecht hebben gekeken of lichamelijke activiteit van invloed is op de uitkomsten…
ASCO 2023Nieuws

Combinatie van nieuwe immunotherapieën actiever dan anti-PD1 bij gemetastaseerd NSCLC

Eind 2022 zijn voor het eerst interim-resultaten van de ARC-7 studie gepresenteerd, een gerandomiseerde fase…
ASCO 2023Nieuws

Impact van ctDNA-tumorfractie op uitkomst onderhoudsbehandeling met durvalumab

Circulerend tumor-DNA (ctDNA) wordt gezien als veelbelovende biomarker voor immunotherapie, met dien verstande dat een…
ASCO 2023Nieuws

MET-positiviteit voorspellende biomarker voor amivantamab plus lazertinib

De combinatie van amivantamab (ami) en lazertinib (laz) heeft in de CHRYSALIS-2a studie duidelijke klinische…
ASCO 2023Nieuws

Hoog gedoseerde of standaard radiotherapie voor limited-stage SCLC?

In een gerandomiseerde fase 2-studie is onderzocht of thoracale radiotherapie (TRT) in een hoge dosering,…
ASCO 2023Nieuws

Anti-TROP2 ADC klinisch actief bij gevorderd NSCLC

Data voor 43 patiënten met gevorderd NSCLC uit een expansiecohort van een fase 1/2 -studie…
ASCO 2023Nieuws

Sterk verbeterde uitkomst NSCLC stadium II/III met neoadjuvant/adjuvant pembrolizumab

Een late-breaking abstract liet zien dat perioperatief pembrolizumab (pembro) in combinatie met op platina gebaseerde…
ASCO 2023Nieuws

Invoegen van chemotherapie in EGFR-TKI behandeling van NSLC verlengt overleving niet

De eerstelijnsbehandeling met een EGFR-TKI van gevorderd niet-epitheliaal NSCLC met activerende EGFR-mutaties heeft vaak een…
ASCO 2023Nieuws

Combinatie pembrolizumab-chemotherapie verbetert overleving mesothelioompatiënten

Een internationale fase 3-studie met deelname van centra in Canada, Frankrijk en Italië bij patiënten…
ASCO 2023Nieuws

Neoadjuvante behandeling met nivolumab plus relatlimab blijkt haalbaar in fase 2-studie

Relatlimab is een LAG-3 blokkerend antilichaam dat, in combinatie met nivolumab (nivo), in de EU…
ASCO 2023Nieuws

Bispecifiek antilichaam BI 764532 toont veelbelovende activiteit bij SCLC in fase 1-studie

DLL3 (Delta-Like Ligand 3) is een Notch-ligand die sterk tot expressie komt op het oppervlak…
ASCO 2023Nieuws

Perioperatief toripalimab verbetert uitkomst bij stadium III-NSCLC

Toripalimab (tori), een anti PD1-antilichaam afkomstig uit China, is in een vergevorderd stadium van ontwikkeling…
ELCC 2023Nieuws

Werkzaamheid amivantamab bij voorbehandeld NSCLC met EGFR Ex20 insertiemutatie houdt lang stand

Volgens onderzoekers van de CHRYSALIS-studie die resultaten op de ELCC 2023 presenteerde leidde het bispecifieke…
ELCC 2023Nieuws

Thoraxoncologen verdeeld over rol van Neoadjuvante chemotherapie

Een recent debat tussen IASLC-voorzitter Heather Wakelee en Egbert F. Smit (LUMC), maakte één ding…
ELCC 2023Nieuws

Keynote Lecture Prof. Paul Baas over mesothelioom in de afgelopen 30 jaar

Als ontvanger van de Heine H. Hansen Award 2023 presenteerde prof. Paul Baas (longarts en…
ELCC 2023Nieuws

3-jaars update van EMPOWER-Lung 1 toont aanhoudend voordeel voor cemiplimab

De EMPOWER-Lung 1-studie is een fase 3-studie van eerstelijns cemiplimab (cemi), 350 mg i.v. q3w,…
ELCC 2023Nieuws

Reponspatroon met chemotherapie, durvalumab en tremelimumab in de POSEIDON-studie

De POSEIDON-studie is een fase 3-studie waarin chemotherapie (CT) alleen of in combinatie met durvalumab…
ELCC 2023Nieuws

Hoog responspercentage met taletrectinib bij ROS1-positief NSCLC in fase 2-studie

Taletrectinib is een nieuwe selectieve ROS1-TKI met activiteit op hersenmetastasen bij patiënten met NSCLC. Volgens…
ELCC 2023Nieuws

Larotrectinib bij gevorderd NSCLC met NTRK-genfusies: een update

Larotrectinib is een zeer selectieve TRK-remmer met CNS-activiteit die in eerder onderzoek bij 73% van…
ELCC 2023Nieuws

Omkering van PD1/PD-L1-resistente met LAG 3-fusie-eiwit eftilagimod alpha

TACTI-002 is een fase 2-studie van eftilagimod alpha (efti), een oplosbaar LAG 3-fusie-eiwit dat werkt…
ELCC 2023Nieuws

Klinisch voordeel cemiplimab bij niet-resectabel lokaal-gevorderd NSCLC

Patiënten met niet-resectabel lokaal-gevorderd NSCLC die niet in aanmerking komen voor concurrent chemoradiatie hebben mogelijk…
ELCC 2023Nieuws

Aanhoudend klinisch voordeel neoadjuvant nivolumab in CheckMate 816 na drie jaar

In de CheckMate 816-studie werd nivolumab (nivo) plus chemotherapie (chemo) vergeleken met alleen chemotherapie als…
ELCC 2023Nieuws

Bemoedigende overlevingsdata uit een expanded access program met sotorasib

EAP studie-436 is een wereldwijd onderzoek waarin patiënten met NSCLC met de KRAS G12C-mutatie toegang…
ELCC 2023Nieuws

Neoadjuvant en adjuvant atezolizumab bij NSCLC, stadium IB-IIIA: update van de LCMC3-studie

Neoadjuvante toepassing van chemo-immunotherapie heeft gunstige DFS-uitkomsten laten zien bij NSCLC in een vroeg stadium.…
ELCC 2023Nieuws

Minder complicaties en kortere opnameduur na prehabilitatie bij NSCLC (NL poster)

Medewerkers van verschillende Zuid-Nederlandse ziekenhuizen rapporteerden de uitkomsten van een systematische review om het effect…
ELCC 2023Nieuws

Minimaal-invasieve lobectomie of stereotactische ablatieve radiotherapie bij NSCLC stadium I? (NL Poster)

Stereotactische ablatieve radiotherapie (SABR) wordt steeds meer gebruikt bij NSCLC stadium I, ook bij operabele…
ELCC 2023Nieuws

IHC-assay met SP384-antilichaam voor opsporing van ROS1-fusies bij NSCLC (NL Poster)

ROS1-fusies zijn relatief weinig voorkomende driver mutaties bij NSCLC die als doelwit voor behandeling kunnen dienen. Voor…
ELCC 2023Nieuws

CPS voorspelt effectiviteit van immuuncheckpointremmers bij gevorderd NSCLC beter dan TPS (NL Poster)

Onderzoekers van Amsterdam UMC vergeleken de tumor proportion score (TPS) en de combined positive score (CPS) als voorspellers van…
ELCC 2023Nieuws

Overleving na chemo-immunotherapie in de dagelijkse praktijk en een klinische studie (NL Poster)

Een poster met real-world data van een groep Nederlandse onderzoekers vergeleek de mediane algehele overleving (OS) van…
ELCC 2023Nieuws

Bijwerkingen van sotorasib beter verdraagbaar dan docetaxel in CodeBreak 200

In de CodeBreak 200-studie werden sotorasib en docetaxel als vervolgbehandeling na platinabevattende chemotherapie en een…
ELCC 2023Nieuws

Upfront osimertinib beter dan gefitinib gevolgd door osimertinib bij EGFR-gemuteerd NSCLC

De APPLE-studie is een driearmige EORTC-studie waarin drie behandelstrategieën voor patiënten met gevorderd NSCLC met…
NieuwsTTLC 2023

Beperkt risico op progressie na duurzame respons op PD1-remming bij NSCLC

Een groep Amerikaanse onderzoekers analyseerde data van NSCLC-patiënten die na PD1/PD-L1-blokkade een duurzame PFS van…
NieuwsTTLC 2023

Eerstelijns osimertinib effectief bij NSCLC met ongebruikelijke EGFR-mutaties

Van de NSCLC-patiënten met gemuteerd EGFR heeft 15-20% een minder gebruikelijke mutatie. Omdat weinig bekend…
NieuwsTTLC 2023

Veelbelovende activiteit van BI 181063, een HER2-selectieve TKI, bij gevorderd NSLCC

In een nog lopende fase 1-studie liet BI 181063, een TKI die zich covalent bindt…
NieuwsTTLC 2023

Respons en toxiciteit met sotorasib in een real-world cohort NSCLC-patiënten

De KRAS G12C-remmer sotorasib heeft EMA-goedkeuring voor de tweedelijnsbehandeling van gevorderd NSCLC met een KRAS G12C-mutatie.…
ESMO 2022

Nadere analyse van NeoCOAST fase 2-studie met immuno-combinaties als neoadjuvante behandeling

NeoCOAST is een platformstudie waarin durvalumab (durva), alleen of gecombineerd met oleclumab (ole; anti CD-73),…
CongressenESMO 2022

Eerstelijns atezolizumab lijkt haalbaar bij kwetsbare NSCLC-patiënten volgens IPSOS-studie

Oudere patiënten met NSCLC en patiënten in een slechte conditie (ECOG PS ≥2) of met…
CongressenESMO 2022

Update CheckMate 816: neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie voor resectabel NSCLC

In de CheckMate 816-studie is eerder gevonden dat neoadjuvant nivo plus platina-doublet chemo de eventvrije…
CongressenESMO 2022

Posters van Nederlandse bodem: non-responders immunotherapie, osimertinib en RECLAIM

In dit nieuwsbericht wederom aandacht voor drie posters van Nederlandse bodem of met belangrijke Nederlandse…
CongressenESMO 2022

5-jaars updates KEYNOTE-189 en KEYNOTE-407 bevestigen pembrolizumab + chemo als eerstelijnsbehandeling NSCLC

In de placebogecontroleerde KEYNOTE-189 fase 3-studie is pembro in combinatie met carboplatin/cisplatin en pemetrexed onderzocht…
CongressenESMO 2022

Vroegere switch naar osimertinib op basis van moleculaire progressie bij EGFR-gemuteerd NSCLC

In een driearmige gerandomiseerde EORTC fase 2-studie wordt onderzocht of longitudinale monitoring van de EGFR…
CongressenESMO 2022

3-jaars update van EMPOWER-Lung 1-studie bevestigt effectiviteit post-progressie behandeling met cemiplimab

De EMPOWER-Lung 1-studie is een fase 3-studie van anti-PD1 antilichaam cemiplimab (CEMI) versus standaard chemotherapie…
CongressenESMO 2022

Tepotinib plus osimertinib zeer actief bij patiënten met EGFR-gemuteerd NSCLC met MET-amplificatie

Er is sterke behoefte aan een effectieve tweedelijnsbehandeling voor patiënten met gevorderd EGFR-gemuteerd NSCLC in…
CongressenESMO 2022

Combinatie sintilimab plus anlotinib actief als eerstelijnsbehandeling bij gemetastaseerd NSCLC

In een gerandomiseerde fase 2-studie (SUNRISE) uit China is de chemo-vrije combinatie van anti-PD1 antilichaam…
CongressenESMO 2022

Posters van Nederlandse bodem: tepotinib, alectinib en osimertinib

In dit nieuwsbericht aandacht voor drie posters van Nederlandse bodem of met belangrijke Nederlandse inbreng.…
CongressenESMO 2022

Trastuzumab deruxtecan klinisch actief bij NSCLC met gemuteerd HER2 of HER2-overexpressie

Volgens interim-resultaten van de DESTINY-Lung02 trial heeft trastuzumab deruxtecan (T-DXd), een op HER2 gericht ADC,…
CongressenESMO 2022

Diepe pathologische responsen met neoadjuvante immunotherapie en chemoradiatie in de INCREASE-studie

Dr. Idris Bahçe (Amsterdam UMC) presenteerde tijdens EMSO 2022 resultaten voor de eerste 24 patiënten…
CongressenESMO 2022

Bi-specifiek antilichaam MEDI5752 lijkt veelbelovend in eerstelijnsbehandeling NSCLC

MEDI5752 is een bi-specifiek antilichaam gericht tegen PD1 en CTLA-4 en is zodanig ontworpen dat…
CongressenESMO 2022

Langere follow-up van POSEIDON bevestigt overlevingswinst met experimentele eerstelijnsbehandeling NSCLC

In de POSEIDON-studie is eerder al een significante verbetering van de PFS en de OS…
CongressenESMO 2022

Combinatie van nivolumab en relatlimab veelbelovend als preoperatieve behandeling van NSCLC

In een gerandomiseerd fase 2-studie (NEOpredict-Lung) met Nederlandse inbreng (NKI) is de combinatie van anti-PD1…
ASCO 2022Congressen

Post-hoc analyse van kleine groep patiënten met m-EGFR NSCLC uit PACIFIC-studie

De PACIFIC-studie is een gerandomiseerde placebogecontroleerde fase 3-studie van durvalumab (10 mg/kg i.v. q2w), als…
ASCO 2022Congressen

Veelbelovende activiteit van patritumab deruxtecan (HER3-DXd) bij gevorderd NSCLC

HER3-DXd is een antibody-drug conjugate (ADC) gericht tegen HER3 met een topoisomerase I-remmer als cytotoxische payload. Dit…
ASCO 2022Congressen

Fase 1-studie toont haalbaarheid van combinatie RAF/MEK-remmer en mTOR-remmer

VS-6766 is ontwikkeld als een klein molecuul dat de RAF/MEK-signaaltransductie op een unieke manier remt,…
ASCO 2022Congressen

Pathologische respons na neoadjuvant nivo + chemo geeft vroege indicatie van EFS-voordeel

In de CheckMate 816-studie gaf neoadjuvante behandeling met nivo + chemo vs. chemo bij patiënten…
ASCO 2022Congressen

Finale update van de ATEZO-BRAIN studie bij NSCLC met hersenmetastasen

In de ATEZO-BRAIN fase 2-studie werden niet-voorbehandelde patiënten met gemetastaseerd NSCLC en hersenmetastasen behandeld met…
ASCO 2022Congressen

Intracraniële activiteit van adagrasib bij NSCLC-patiënten met hersenmetastasen

Adagrasib (MRTX849) is een remmer van gemuteerd KRAS (KRASG12C) die verschillende gunstige farmacologische/farmacokinetische eigenschappen heeft…
ASCO 2022Congressen

Bi-specifiek antilichaam amivantamab klinisch actief bij METex14 en m-EGFR NSCLC

Amivantamab (ami) is een bi-specifiek antilichaam gericht tegen zowel EGFR als MET. Het is als…
ASCO 2022Congressen

Aanhoudende overlevingswinst met nivo/ipi (+ chemo) als eerstelijnsbehandeling NSCLC

Updates met een lange follow-up van twee eerstelijnsstudies bij gemetastaseerd NSCLC met nivo/ipi lieten een…
ASCO 2022Congressen

Subgroepanalyse van placebogecontroleerde Europees-Aziatische studie met adjuvant pembrolizumab

De PEARLS/KEYNOTE-091 studie is een fase 3 studie waarin bij een interim-analyse is gebleken dat…
ASCO 2022Congressen

Anti c-Met ADC in combinatie met osimertinib actief bij m-EGFR NSCLC met c-Met overexpressie

Overexpressie van het c-Met eiwit gaat vaak samen met de ontwikkeling van resistentie tegen osimertinib…
ASCO 2022Congressen

Tegenvallende resultaten met tiragolumab bij SCLC in de SKYSCRAPER-02 studie

Al enige tijd voor ASCO 2022 had de fabrikant van tiragolumab (tira) laten weten dat…
ASCO 2022Congressen

Klinische activiteit van bi-specifiek antilichaam zenocutuzumab bij NRG1-positieve tumoren

Een orale presentatie over een bi-specifiek HER2/HER3-antilichaam van Nederlandse herkomst, zenocutuzumab (zeno), liet veelbelovende antitumoractiviteit…
ASCO 2022Congressen

Hoger percentage pCR na neoadjuvant nivo + chemo vs. chemo bij stadium IIIA NSCLC

In de gerandomiseerde Spaanse NADIM II fase 2-studie is onderzocht of de toevoeging van nivolumab…
ASCO 2022Congressen

Kwaliteit van leven bij eenmaal versus tweemaal daagse radiotherapie van SCLC

In de CALGB 30610-studie is dagelijkse (QD) thoracale bestraling (TRT) met 70Gy in 7 weken…
ASCO 2022Congressen

Veelbelovende tweedelijnsbehandeling zonder chemo-component na ICI-resistentie

In een gerandomiseerde fase 2-studie (S1800A) bij patiënten met gevorderd NSCLC die resistentie hadden ontwikkeld…
ASCO 2022Congressen

Veelbelovende activiteit van adagrasib bij NSCLC met G12C-gemuteerd KRAS

De oncogene G12C-mutatie van KRAS (KRASG12C) komt voor bij ongeveer 14% van de patiënten met…
ASCO 2022Congressen

Draagt chemotherapie bij aan de effectiviteit van eerstelijns immuuntherapie?

Diverse PD1/PD-L1 immuuncheckpointremmers (ICI) zijn in combinatie met chemotherapie geregistreerd voor de eerstelijnsbehandeling van bepaalde…