Skip to main content

Toegang tot alle content en e-mail nieuwsbrief ontvangen? Registreer je vrijblijvend. Registeren

Filter

ArtikelenNieuws

Module ‘doelgerichte behandeling’ toegevoegd aan NSCLC-richtlijn

Recent is een nieuwe module toegevoegd aan de landelijke richtlijn ‘Niet-kleincellig longcarcinoom’ die aanbevelingen geeft…

Filter

Nieuws

Versnelde FDA-goedkeuring voor tarlatamab-dlle bij uitgebreid SCLC

Op 16 mei 2024 heeft de FDA tarlatamab-dlle (tarlatamab) versneld goedgekeurd als behandeling van uitgebreid…
ASCO 2024

Toevoegen atezolizumab aan mesothelioombehandeling verbetert PFS significant, niet OS

Toevoegen van atezolizumab (A) aan de eerstelijnscombinatie bestaande uit bevacizumab (B) en platina-pemetrexed chemotherapie (C)…

Filter

Nieuws

Deep-learning model voorspelt respons op EGFR-TKI bij NSCLC met EGFR T790M-mutatie

Een door Chinese onderzoekers ontwikkeld model, CoxMoE, kan op basis van routinematige laboratoriumwaarden en farmacokinetische…

Filter

Nieuws

Gebruik E-nose bij diagnostiek van stadium 1 longkanker

Voor klinisch stadium 1-longkanker komt diagnostiek met een elektronische neus (E-nose) goed overeen met histopathologie.…
ASCO 2024

Moleculaire restziekte identificeert mogelijk subgroep voor langere adjuvante behandeling met osimertinib

In de ADAURA studie heeft drie jaar adjuvante behandeling met osimertinib (osi) van resectabel NSCLC…

Meer nieuws terugkijken? Alle nieuws

Congressen Naar congresnieuws

Educatieve partners

Klik op een partner voor meer informatie over de services van deze organisatie.