Skip to main content
/ Nieuws

Het laatste nieuws over longoncologie

Toegang tot het hele platform? Registreer je vrijblijvend.

Artikelen zijn over het algemeen informatief of opiniërend van aard en hebben een gemiddelde leestijd van 5-7 minuten.

Commentaar is een opiniërende beschouwing bij een artikel of nieuwsbericht met een gemiddelde leestijd van 5 minuten.

Nieuws zijn korte nieuwsberichten vanuit alle media, literatuur, congressen met een gemiddelde leestijd van 1-2 minuten.

Filter

ArtikelenNieuws

Eerdere inzet durvalumab bij niet-reseceerbaar NSCLC lijkt haalbaar

De standaardbehandeling van niet-reseceerbaar NSCLC stadium III bestaat uit concurrente chemoradiotherapie (cCRT) gevolgd door onderhoudsbehandeling…
ArtikelenNieuws

Uitdagingen en onbeantwoorde vragen in de behandeling van reseceerbaar NSCLC

Nieuwe immuuntherapeutische- en doelgerichte middelen hebben gezorgd voor fundamentele veranderingen in de behandeling van patiënten…
ArtikelenNieuws

Overleving na curatieve behandeling stadium III NSCLC gestegen sinds 2017

Data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van patiënten die tussen 2017 en 2021 gediagnosticeerd werden…
ArtikelenNieuws

De beloften van kunstmatige intelligentie voor de thoraxpathologie

Hoewel nog in de beginfase, houdt kunstmatige intelligentie (AI) grote beloften in voor betaalbare en…
ArtikelenNieuws

Lijst van klinisch noodzakelijke targets NSCLC biedt zicht op vergoede moleculaire diagnostiek

De lijst van klinisch noodzakelijke targets voor NSCLC moet duidelijk maken welke biomarkers gekoppeld zijn…
Artikelen

Pleidooi voor nieuwe definitie reseceerbaarheid NSCLC stadium III

In het licht van de verbeterde systemische behandelopties pleit een multidisciplinaire groep oncologisch specialisten van…
Artikelen

Keuze voor en tevredenheid over systemische behandeling van uitgezaaide longkanker

Welke doelen hebben patiënten met uitgezaaide longkanker bij het starten van een systemische behandeling en…
Artikelen

Specifieke aandacht nodig voor de RET-fusies bij NSCLC

Dr. S. Hashemi, longarts Amsterdam UMC De komst van selpercatinib als tweedelijns behandeling voor patiënten…
Artikelen

Dabrafenib plus trametinib in patients with BRAF V600E mutant mNSCLC

Dr. S. Hashemi, longarts Amsterdam UMC Introduction Dabrafenib plus trametinib demonstrated robust antitumour activity in…
Artikelen

Twee interessante studies bij patiënten met een plaveiselcelcarcinoom van de long

Dr. I. Bahçe, longarts Amsterdam UMC Volgens de resultaten van 2 recent gepubliceerde studies, blijkt…
Artikelen

Effectiviteit van Selpercatinib bij RET-fusie positieve NSCLC

Dr. I. Bahçe, longarts Amsterdam UMC Achtergrond RET-fusies zijn drivermutaties bij ongeveer 2% van de…
Artikelen

WCLC 2020 nieuws over Oncogenic Drivers

Dr. I. Bahçe, longarts Amsterdam UMC Op het virtuele WCLC 2020 congres werd een aantal…
Artikelen

Combinatie nivolumab/ipilimumab met chemotherapie voor NSCLC

Dr. I. Bahçe, longarts Amsterdam UMC Onlangs is een nieuwe eerstelijnscombinatie bij het gemetastaseerd NSCLC…
Artikelen

Gebruik van 18F-afatinib PET/CT ter identificatie van EGFR-mutaties en als predictor voor behandelrespons op afatinib-therapie

Drs. E. van de Stadt, PhD candidate, afdeling longziekten Amsterdam UMC Proefschrift E. van de…
Artikelen

Shared decision making, value based healthcare en PROMs; Meer dan mooie termen

Gedeelde besluitvorming ofwel shared decision making (SDM) is het gespreksmodel van voorkeur om patiënten te betrekken bij…
Artikelen

Neo-adjuvant dual immunotherapy in trimodality therapy, an introduction to the INCREASE study

The treatment of locally advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) tumors with a large volume…
Artikelen

Op zoek naar de beste resultaten met immunotherapie bij SCLC

Inleiding Chemotherapie is en blijft voorlopig de hoeksteen van de behandeling bij het kleincellige longkanker…
Artikelen

Resistentiemechanismen tegen immunotherapie

Inleiding De introductie van checkpoint inhibitors heeft een revolutie teweeggebracht in de behandeling van een groot aantal…
Artikelen

Hoe maak je immunotherapie nog effectiever?

Inleiding Immunotherapie krijgt steeds meer indicatiegebieden binnen de behandeling van het niet­kleincellig longcarcinoom. De ontwikkelingen…