Skip to main content
/ Privacy disclaimer

Privacy disclaimer

Wie we zijn

Ons website adres is https://longoncologie.nl

Welke gegevens verzamelen we en waarom we dat doen

Wij zullen de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld alleen gebruiken overeenkomstig deze overeenkomst. Hieronder vindt u informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, voor welk doel uw persoonsgegevens worden gebruikt, met wie deze gegevens worden gedeeld en welke rechten op het gebied van controle en informatie u mogelijk toekomen.

Samenvatting van onze verwerkingsactiviteiten/privacy

Als u onze website bezoekt om informatie in te winnen zonder dat u een account aanmaakt, dan zal slechts een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens worden verwerkt. Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan zullen er additionele persoonsgegevens worden verwerkt om deze diensten te kunnen uitvoeren.

Wij hebben passende maatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens en bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als dit noodzakelijk is. U bent, op basis van de wetgeving die op u van toepassing is, mogelijk gerechtigd om bepaalde rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Definities

Persoonsgegevens:
Betekent alle informatie die betrekking heeft op een levend, natuurlijk persoon die daarmee direct of indirect geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder doordat gerefereerd wordt aan een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiedata, of een online identificator.

Verwerking:
Betekent elke handeling die betrekking heeft op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of op andere wijze ter beschikking stellen of ander gebruik

Informatief gebruik van de website

Indien u onze website raadpleegt omdat u informatie wilt verkrijgen, dat wil zeggen zonder zich te registeren voor één van de door ons aangeboden diensten en zonder dat u op een andere manier persoonsgegevens aan ons verstrekt, verzamelen wij mogelijk automatisch additionele informatie over u die slechts in een beperkt aantal gevallen persoonsgegevens van u bevat en die automatisch worden herkend door onze server, bijvoorbeeld:

 • de inhoud, datum en het tijdstip van uw verzoeken
 • informatie over het apparaat waarmee u onze website bezoekt w.o. type, schermresolutie, browserversie en besturingssysteem inclusief de taalinstellingen
 • demografische gegevens
 • gebruik van zoekmachine

Deze informatie wordt alleen gebruikt om een effectieve dienstverlening te kunnen bieden (namelijk om onze website aan te passen aan uw behoeften of om er voor te zorgen dat u kunt inloggen op onze website), en om algemene demografische informatie te verzamelen voor anoniem, geaggregeerd gebruik. De persoonsgegevens die automatisch worden verzameld zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen, artikel 6 lid 1, eerste zin, sub b AVG, en voor een legitiem doel, namelijk om de stabiliteit en veiligheid van de website te kunnen garanderen, artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld worden voor 36 maanden bewaard en afdoende gewist daarna.

Registratie voor onze diensten

Onze website biedt diensten aan die alleen toegankelijk zijn voor BIG geregistreerde zorgverlener, waaronder het ontvangen van een nieuwsbrief of toegang tot alle content. Om van de voornoemde diensten gebruik te kunnen maken is het vereist om een account aan te maken. In verband met de registratie van een account en het daaropvolgende gebruik, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke informatie die wordt gevraagd bij registratie (Voornaam, Achternaam, e-mailadres, BIG-nummer)
 • De in het BIG-register vermelde Beroep en Specialisme
 • Naam en plaats van de Instelling
 • Informatie die verband houdt met een voorziening om in te loggen op een account (gebruikersnaam en wachtwoorden)
 • Berichten die door u zijn verzonden (bijvoorbeeld via de e-mail of contactformulieren op de website)

De informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van de diensten wordt als zodanig op de website aangeduid. De overige informatie wordt vrijwillig verstrekt door de gebruiker. Wij verwerken de persoonsgegevens die door u worden verstrekt om:

 • U te identificeren bij het inloggen
 • U diensten en informatie aan te bieden via de website of op uw verzoek
 • Het bijhouden/bijwerken van uw account
 • Met u te communiceren

De juridische basis voor deze verwerking is artikel 6 lid 1, eerste zin, sub b AVG.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens en de contactgegevens zoals door u verstrekt bij registratie om u direct te informeren over additionele producten en diensten. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor het aanbieden van direct gerelateerde producten en diensten is een gerechtvaardigd belang voor ons als aanbieder van de website, Artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. We zullen ons dan onthouden van elke verwerking die verband houdt met dat doel. U kunt ons informeren over het feit dat u bezwaar hiertegen heeft via info@longoncologie.nl.

Uw persoonsgegevens worden, tenzij hiervoor uitzonderingen met betrekking tot de specifieke diensten zoals hieronder genoemd gelden, bewaard voor de tijd dat u uw account gebruikt.

Nieuwsbrief

Met uw e-mailadres kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief waarin u wordt geïnformeerd over het laatste nieuws met betrekking tot onze producten en diensten zodra u instemt met het ontvangen van dergelijke nieuwsbrieven. De juridische grondslag voor het verwerken is artikel 6 lid 1 sub a AVG. Uw e-mailadres wordt bewaard zolang u staat ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Deze dienst wordt u aangeboden via een enkele opt-in. U ontvangt slechts een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving. U kunt zich uitschrijven voor deze dienst via de opt-out link die in elke nieuwsbrief staat.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om geautomatiseerde besluiten te nemen die juridische effecten hebben of een soortgelijke invloed op u hebben.

Analyse

Ten behoeve van statistische analyse gebruiken we het volgende instrument genaamd Google Analytics, een webanalysedienst die wordt geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”), om informatie te verzamelen over deze website.

Het instrument verzamelt informatie, zoals: welke gebruikers de website bezoeken, welke inhoudelijke pagina’s worden bezocht, bezoekduur en informatie over uw apparaat. We gebruiken de informatie die wij krijgen van Google Analytics alleen om te bepalen welke informatie het meest waardevol voor u is, en om de website te verbeteren en optimaliseren. Wij combineren die informatie die wij door gebruik te maken van Google Analytics verkrijgen niet met persoonsgegevens.

Google Analytics verzamelt alleen de IP-adressen die aan u worden toegeschreven op de dag van uw bezoek, in plaats van uw naam of andere informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden. De dienstverlener zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over websiteactiviteiten en om andere diensten aan ons te verlenen die in verband staan met website- en internetgebruik.

We hebben de IP-anonymisering bij de Google Analytics dienst aangezet, en uw IP-adres zal verkort worden in het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen van het verdrag van de Europees Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het IP-adres eerst worden doorgeven aan een Google server in de V.S. en daar worden verkort. Het IP-adres dat door uw browser wordt overgedragen ten behoeve van Google Analytics zal niet worden vermengd met andere gegevens die in het bezit zijn van Google.

De juridische grondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang om het verkeer op onze website te analyseren om de ervaring van gebruikers op onze website te verbeteren en om de website in algemene zin te optimaliseren. Google Analytics zal de persoonsgegevens die worden verzameld voor statistische analyse bewaren voor een periode van 36 maanden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens kwijt raken, misbruikt worden of gewijzigd worden zonder dat wij hierop toezien. Als persoonsgegevens (in opdracht van Longoncologie.nl) door derden worden verwerkt, dan is daar altijd een overeenkomst mee afgesloten die erop toeziet dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens en dat deze adequaat worden beschermd. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden binnen en buiten Nederland. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat informatie kwijt raakt, misbruikt of gewijzigd wordt, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om dit te voorkomen.

Houd in gedachte dat het versturen van informatie via het internet nooit helemaal veilig is. We kunnen de veiligheid van de informatie die door u via onze website wordt verstuurd niet garanderen omdat dit over het internet plaatsvindt. Een dergelijke verzending is op uw eigen risico.

Bewaren van gegevens

Wij streven er naar om onze verwerkingsactiviteiten van uw data zo minimaal mogelijk te houden. Bij afwezigheid van een specifieke bewaartermijn zoals uiteengezet in dit policy, geldt dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard zolang dit nodig is om het doel te realiseren waarvoor we de gegevens hebben verkregen en, indien van toepassing, zo lang als vereist is op basis van wettelijke bewaartermijnen.

Uw rechten

Geregisteerde personen hebben het recht op inzage in de eigen gegevens. Wanneer blijkt dat deze gegevens niet kloppen hebben zij het recht deze gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kan verzocht worden de eigen persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie of om de verwerking van gegevens te beperken.

Longoncologie.nl gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en probeert zich hier ook steeds in te verbeteren. Als u een tip of klacht hebt over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vragen wij om dit te melden aan info@longoncologie.nl. Onze Privacy Officer kan de tip of klacht beoordelen en eventueel verbeteringen aanbrengen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met ons opnemen

Mocht u vragen, zorgen of opmerkingen hebben over dit privacybeleid vragen hebben over uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar info@longoncologie.nl.

De informatie die u aan ons verstrekt door contact op te nemen via info@longoncologie.nl worden verwerkt om uw verzoek te behandelen en zullen worden gewist zodra aan dit verzoek is voldaan. Indien dit niet het geval is, zullen we het verwerken van de betreffende informatie beperken overeenkomstig de wettelijke vereisten.

Wijzigingen in dit beleid

Wij behouden ons het recht voor dit beleid bij gelegenheid te wijzigen door onze website te updaten. Bezoek de website regelmatig en raadpleeg onze huidige privacy beleid Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2023.