Skip to main content
/ Wekelijkse monitoring van symptomen verbetert kwaliteit van leven van longkankerpatiënten

In de Nederlandse multicenter SYMPRO-Lung studie is de impact van twee manieren van symptoommonitoring tijdens en na de behandeling van patiënten met longkanker (stadium I-IV) vergeleken.

In twee armen van deze gerandomiseerde studie werd het effect van wekelijkse online symptoommonitoring door middel van door de patiënt zelf gerapporteerde uitkomsten (PROMs) geëvalueerd. In een van deze armen gebeurde dit op een reactieve manier (de patiënt ontving een signaal met het verzoek contact op te nemen met het ziekenhuis; n=89), in de andere arm op een actieve manier (de zorgverlener ontving het signaal; n=160). De derde arm werd gevormd door een controlegroep die gebruikelijke zorg kreeg (n=266).

De gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQOL) werd op baseline en 15 weken na aanvang van de behandeling bepaald met het EORTC QLQ-C30 instrument. Er was geen verschil in HRQOL tussen de ‘reactieve’ en de ‘actieve’ benadering. Wanneer deze beide interventiegroepen gecombineerd werden had de gecombineerde groep betere gemiddelde veranderingen in de summary score en de score voor fysiek functioneren dan de controlegroep. Deze verschillen waren statistisch en klinisch significant.

De onderzoekers concluderen hieruit dat wekelijkse monitoring door middel van patiënt gerapporteerde uitkomsten de HRQOL bij longkankerpatiënten verbetert. De ‘reactieve’ benadering zien ze als geschikter voor implementatie omdat deze logistiek minder intensief is.

Referentie

Billingy NE, et al. JNCI  2023;115:1515–25